Πραγματική αξία

Η πραγματική αξία του ανθρώπου είναι ένα κλάσμα του οποίου ο αριθμητής είναι το τι αξίζει πραγματικά και ο παρανομαστής το τι νομίζει για τον εαυτό του. Όσο μεγαλύτερος γίνεται ο παρανομαστής, τόσο μικρότερο γίνεται το κλάσμα.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *