Χάθηκε ….

Χάθηκε Μια ‘Ωρα Χρυσή!!!
Δεμένη με Εξήντα Διαμαντένια Λεπτά!!!
Δεν προσφέρεται αμοιβή. Γιατί είναι ΧΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!!!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *