Παλλίροια…

Αν δεν μπορείς να νικήσεις την παλλίροια, ακολούθα το ρεύμα της και θα γίνεις πιο σοφός, γιατί έτσι θα μάθεις πως λειτουργεί….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *