Χάθηκε ….

Χάθηκε Μια ‘Ωρα Χρυσή!!! Δεμένη με Εξήντα Διαμαντένια Λεπτά!!! Δεν προσφέρεται αμοιβή. Γιατί είναι ΧΑΜΕΝΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ!!!!