Παλλίροια…

Αν δεν μπορείς να νικήσεις την παλλίροια, ακολούθα το ρεύμα της και θα γίνεις πιο σοφός, γιατί έτσι θα μάθεις πως λειτουργεί….