Μπορείς…

Μπορείς να αγοράσεις ένα σπίτι, …… αλλά όχι την εστία.
Μπορείς να αγοράσεις ένα κρεβάτι, …… αλλά όχι τον ύπνο.
Μπορείς να αγοράσεις ένα ρολόι, ……. αλλά όχι το χρόνο.
Μπορείς να αγοράσεις ένα βιβλίο, ….. αλλά όχι την γνώση.
Μπορείς να αγοράσεις μια θέση, …… αλλά όχι το σεβασμό.
Μπορείς να αγοράσεις έναν άνθρωπο,….αλλά όχι τη φιλία.
Μπορείς να αγοράσεις τον γιατρό, ….. αλλά όχι την υγεία.
Μπορείς να αγοράσεις την ψυχή, ….. αλλά όχι την ζωή.
Μπορείς να αγοράσεις το σέξ, …….. αλλά όχι την αγάπη


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *