Τα ψάρια…

Τα ψάρια πήγαν στο σοφό ψάρι να τους πει τι είναι το νερό.
Τους είπε πως είναι ο βυθός και όλα όσα τους περιβάλλουν.
Όμως αυτά εξακολουθούσαν να είναι διψασμένα.
(Νασάφι)


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *