Είμαστε υπεύθυνοι για τη στάση μας !!!

 • Δεν αποφασίζουμε εμείς πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά μπορούμε να αποφασίσουμε πόση ζωή θα περιέχεται μέσα στα χρόνια αυτά.
 • Δεν εξαρτάται από εμάς η ομορφιά του προσώπου μας, αλλά από εμάς εξαρτάται η έκφρασή του.
 • Δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποφύγουμε τις δύσκολες στιγμές της ζωής μας, αλλά μπορούμε να επιλέξουμε να μην κάνουμε δύσκολη τη ζωή μας.
 • Δεν μπορούμε να ελέγξουμε την αρνητική ατμόσφαιρα του κόσμου που ζούμε, μπορούμε όμως να ελέγξουμε την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο μυαλό μας.
 • Πολύ συχνά προσπαθούμε να επιλέξουμε και να ελέγξουμε πράγματα που δεν περνούν από το χέρι μας.
 • Πολύ σπάνια επιλέγουμε να ελέγξουμε αυτό που περνάει από το χέρι μας… τη στάση της ζωής μας…..
 • Δεν έχει σημασία τι μου συμβαίνει, αλλά τι συμβαίνει μέσα μου.
 • Αν πιστεύεις ότι νικήθηκες, είσαι νικημένος.
 • Αν πιστεύεις πως δεν έχεις τα κότσια, δεν τα έχεις.
 • Αν θα ήθελες να νικήσεις αλλά πιστεύεις ότι δεν μπορείς, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα νικήσεις.
 • Οι μάχες της ζωής δεν κερδίζονται πάντοτε από το δυνατότερο ή τον ταχύτερο αλλά, αργά ή γρήγορα, ο άνθρωπος που κερδίζει είναι εκείνος που πιστεύει πως ΜΠΟΡΕΙ να κερδίσει !!!!

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *